Bhutan Center inner page header image

Meri Puensum Hotel

Meri Puensum Hotel

m5  m4

m1  m7

Meri Puensum Hotel
โรงแรม Meri Puensum เปิดให้บริการในปี 1999 เป็นหนึ่งในโรงแรมแรกๆ ที่สร้างขึ้นกลางหุบเขา เมืองพูนาคา โรงแรมแห่งนี้มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ภูฏาน ผนังก่อด้วยอิฐสีเทาผสมกับขอบบานหน้าต่างทาสีและลวดลายแบบภูฏาน แผนกต้อนรับอยู่แยกออกไปจากตัวอาคาร เป็นอาคารหลังเล็กๆ ดูเป็นมิตร เมื่อมองไปจะเห็นวิวภูเขาสลับซับซ้อน ทุ่งนา ทุ่งหญ้า และแม่น้ำ ทางโรงแรมให้ความสำคัญเรื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่แขกที่มาพัก โดยมีหลักการว่า แขกที่มาพักเป็นเหมือนคนในครอบครัว