Bhutan Center inner page header image

Yangkhill Hotel

Yangkhill Hotel

ya1  ya4

ya2  ya5

Yangkhill Hotel
โรงแรม Yangkhill เป็นหนึ่งในโรงแรมแรกๆ สร้างขึ้นที่เมืองตรองซ่า มีห้องพักทั้งหมด 21 ห้อง ตกแต่งแแบบทันสมัยผสมผสานกับสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของภูฏาน วัสดุเป็นอิฐ ปูน และไม้ ทาสีแบบภูฏาน แต่จุดเด่นของโรงแรมนี้คือ การจัดสิ่งแวดล้อมให้บริเวณโรงแรมมีสวนสวย ต้นไม้ ดอกไม้ บ่อปลา และ ไฮไลท์ คือ จากโรงแรมสามารถมองไปเห็นวิวของภูเขาที่สูงกว่า 10,000 ฟุต นับว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอย่างมาก ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งที่พักที่ท่านจะได้สัมผัสความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนักงานโรงแรมที่นี่