Bhutan Center inner page header image

ที่ทำการไปรษณีย์ เมืองทิมพู (Bhutan Post Office)

stamp4

stamp6

 

 

 

 

 

 

 

stamp5

ที่ทำการไปรษณีย์ เมืองทิมพู (Bhutan Post Office) ภูฏานเป็นประเทศที่ผลิตดวงตราไปรษณียากรได้สวยงามประเทศหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวสามารถซื้อแสตมป์เป็นที่ระลึกได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้ โดยมีให้เลือกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปวิวธรรมชาติ เทือกเขาหิมาลัย หุบเขาและแม่น้ำ ทัศนียภาพน่าประทับใจ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซองที่สำคัญ สวยงาม รวมถึงวัดชื่อดัง เช่น พาโรซอง พูนาคาซอง ทิมพูซอง วัดคิชู วัดชิมิ ดอกไม้ประจำชาติอย่างดอกป๊อปปี้สีฟ้า หรือตัวทาคิน สัตว์ประจำชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชาและพระราชินี ล้วนแล้วแต่น่าซื้อเก็บเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งท่านได้มาท่องเที่ยวภูฏานแห่งนี้ นอกจากนั้น ยังมีแสตมป์สามมิติ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปตัวเองทำเป็นแสตมป์ส่งกลับมาประเทศไทยได้อีกด้วย นอกจากแสตมป์สวยๆ แล้ว ที่นี่ยังมีโปสการ์ดขาย ท่านสามารถเลือกแสตมป์ที่ชอบแปะลงบนโปสการ์ดที่ท่านเลือก แล้วส่งกลับไปยังประเทศไทยให้ตัวท่านเองหรือให้คนใกล้ชิด ซึ่งนี่เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก รอบๆ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้ จึงมีพ่อค้าแม่ค้านำของที่ระลึกมาขายนักท่องเที่ยวอีกด้วย

«

»