Bhutan Center inner page header image

จุดชมวิวโดชูล่า (Dochula Pass)

โดชูล่า2

จุดชมวิวโดชูล่า (Dochula Pass) เป็นจุดชมวิวล้อมรอบไปด้วยภูเขาสวย สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจนในวันที่อากาศแจ่มใส ทุกแพ็คเกจทัวร์จึงมีจุดชมวิวโดชูล่าอยู่ในโปรแกรมทัวร์ จุดชมวิวโดชูล่าตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากเมืองทิมพูไปเมืองพูนาคา ห่างจากเมืองทิมพู 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยปกติจะมีกลุ่มเมฆสีขาวปกคลุม บนเนินสูงสุดมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาครอบแบบภูฏาน สถูปขนาดใหญ่อยู่บนสุด และมีสถูปขนาดเล็กๆ 108 สถูปอยู่ล้อมรอบ เรียกว่า สถูปแห่งชัยชนะ ที่นี่เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามระหว่างภูฏานกับกลุ่มกบฏอินเดียเมื่อปี 2003 สร้างขึ้นโดยเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณจุดชมวิว ประดับด้วยธงมนต์หลากสีเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งป่าเขาให้ปัดเป่าความชั่วร้าย ที่นี่ยังเป็นจุดพักสำหรับผู้เดินทางไปเมืองพูนาคา หรือเมืองวังดี โดยมีร้านคาเฟ่บริการกาแฟร้อนๆ ด้วย

«

»