Bhutan Center inner page header image

หอสมุดแห่งชาติภูฏาน (National Library of Bhutan)

ห้องสมุด2

หอสมุดแห่งชาติภูฏาน (National Library of Bhutan) ตั้งอยู่ที่ย่านคาวาจังซา เมืองทิมพู อยู่เหนือสนามกอล์ฟรอยัล ทิมพู ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน และสถาบันช่างสิบสามหมู่แห่งภูฏาน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชินีอาชิ พุนโช โชเด็น แต่เดิมที หนังสือถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ตาชิโชซอง แต่เมื่อมีหนังสือมากขึ้นเรื่อยๆ จึงย้ายไปเก็บไว้ที่อาคารแห่งหนึ่งในเขตชันกังคา และต่อมาได้สร้างหอสมุดที่เขตคาวาจังซาขึ้น ซึ่งตั้งให้เป็นหอสมุดแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน ที่หอสมุดแห่งชาตินี้เก็บรักษาหนังสือ วรรณคดีโบราณ หนังสือสำคัญและหนังสือหายาก จดหมายเหตุเก่าแก่ ภาพถ่ายกว่า 7,000 ภาพ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปี นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูฏานจะได้ชม หนังสือภาพถ่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายประเทศภูฏาน และสามารถซื้อในรูปแบบเล่มย่อเป็นที่ระลึกได้

«

»