Bhutan Center inner page header image

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum of Bhutan)

พิพิธภัณฑ์2

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan) ตั้งอยู่ในป้อมตาซอง เมืองพาโร ซึ่งเป็นหอสังเกตการณ์ในยุคโบราณของพาโรซอง ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 พร้อมบูรณะป้อมตาซองในสมัยพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ภายในพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมงานศิลปะ งานหัตถกรรม เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ อาวุธชุดเกราะ หน้ากาก หมวก เครื่องบังเหียน คัมภีร์โบราณ ภาพทังกา หรือ พระบฏ ประติมากรรมดินเหนียว และมีห้องแสดงแสตมป์ให้ชม มีทั้งแสตมป์กลม แสตมป์ผ้าไหม แสตมป์สามมิติ แสตมป์นูนที่ระลึกในงานพระราชพิธีราชาภิเษก แสตมป์สามเหลี่ยมรูปเยตี รวมแล้วมีงานจัดแสดงกว่า 3,000 ชิ้น และมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ที่นี่นำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมวัฒนธรรมภูฏาน ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศภูฏานนี้ได้เป็นอย่างดี ขณะนี้อาคารพิพิธภัณฑ์กำลังซ่อมแซมปรับปรุงบางส่วนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว จึงจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมทางส่วนด้านหลังพิพิธภัณฑ์ โดยเปิดทำการวันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น. และปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

«

»