Bhutan Center inner page header image

ไหว้พระ

ไหว้พระวัดศักดิ์สิทธิ์ (Paying respect to the Buddha)

ประเทศภูฏานมีศาสนาพุทธ วัชรยาน เป็นศาสนาประจำชาติ ชาวภูฏานมีความผูกพันกับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตลอดช่วงชีวิต สถานที่ท่องเที่ยวหลักเมื่อมาเยือนดินแดนภูฏานจึงเป็นวัดเป็นแบบพุทธวัชรยาน ซึ่งมีความสวยงาม เก่าแก่ และเป็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการแสวงบุญ วัดในภูฏานตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทีเป็นภูเขา เทือกเขาหิมาลัย เมื่อได้มาสักการะและเยี่ยมชมวัดภูฏาน จะได้ประทับใจกับบรรยากาศรอบวัดด้วย วัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือ วัดทักซัง ซึ่งโด่งดังมาก วัดเก่าแก่ที่สุดคือวัดคิชูและวัดจัมปา นอกจากนี้ยังมีวัดศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอบุตรอย่างวัดชิมิ และวัดที่อยู่ในหุบเขามีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม รวมถึงวัดที่ไกลออกไป เช่น วัดกังเตและวัดคูร์เจย์

temple3

วัดทักซัง

วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ “ทักซัง” (Taktsang Monastery) เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่องค์คุรุปัทมสัมภวะได้เดินทางมาบำเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ใน ถ้ำบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยังเป็นผู้นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏานกล่าวว่า ท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถ้ำเสือ (Tiger Nest) หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ต่อมาจึงมีการสร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้า

อ่านเรื่องวัดทักซัง คลิกที่นี่

วัดคิชู

วัดคิชู (Kyichu Lhakhang) เป็นวัดโบราณในเมืองพาโร มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ทิเบต พระเจ้าซังเซน กัมโป เมื่อปี พ.ศ. 1212 วัดคิชูเป็นหนึ่งใน 108 วัด ที่พระเจ้าซังเซน กัมโป สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าต้องสร้างวัดทั้งหมด 108 แห่งเพื่อตรึงนางยักษ์ที่นอนพาดเทือกเขาหิมาลัยไว้ ซึ่งวัดคิชูเป็นส่วนที่ตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ แม้จะเคยถูกไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง วัดแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง โดยสมเด็จพระราชชนนีอชิ เคซัง โชเดน วังชุก ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณะวัด และสร้างวัดที่เหมือนกันทุกประการขึ้นมาอีกหนึ่งวัด

อ่านเรื่องวัดคิชู คลิกที่นี่

temple1

วัดชิมิ

วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) ตั้งอยู่ที่เมืองพูนาคา ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ซอคเยล คนภูฏานเชื่อว่าหากไม่ประสบความสำเร็จเรื่องคู่ครอง จะต้องมาแสวงบุญที่นี่ วัดแห่งนี้ยังมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการมาขอพรให้ตั้งครรภ์มีลูกด้วย วัดชิมิตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างเพื่อถวายแด่ท่านดรุกปา คิลเลย์ ชาวภูฏานเชื่อว่าเมื่อมีลูกเกิดได้ 3 วัน ให้มาขอพรและขอชื่อจากวัดนี้จะเป็นสิริมงคล ชื่อที่จะได้รับส่วนใหญ่คือ คิลเลย์ หรือ ชิมิ หรือถ้ามีลูกอ่อน สามารถขอให้ลูกหน้าตาดีได้ด้วย โดยมักจะนำเหล้า น้ำมันเนยใส่ตะเกียง และธูปเทียนมาถวายรูปปั้นท่านดรุกปา คินเลย์ในวัด ชาวบ้านบางคนเรียกวัดแห่งนี้ว่า ดรุกปา คินเลย์ ลาคัง

อ่านเรื่องวัดชิมิ คลิกที่นี่

temple2

 

ขอบคุณรูปภาพ: Make my trip, Pioneer Expeditions, Princess or Child, Thomas Wanhoff, Torsten Dietrich, Trek Earth

«

»