Bhutan Center inner page header image

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ภูฏานเซ็นเตอร์ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ภูฏานเซ็นเตอร์จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

บทนำ

  • ภูฏานเซ็นเตอร์ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล์ เป็นต้น ทางภูฏานเซ็นเตอร์จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการจัดการเที่ยวบิน การจองโรงแรม การดำเนินการขอวีซ่า และใช้ในกิจกรรมทางการตลาด
  • ภูฏานเซ็นเตอร์อาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของสายการบิน (GSA) Bhutan Airlines หรือ Drukair Royal Bhutan Airlines เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

  • ภูฏานเซ็นเตอร์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอม

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

  • ภูฏานเซ็นเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางทีมงานจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล เพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ความปลอดภัย

  • ภูฏานเซ็นเตอร์นำมาตรการความปลอดภัยตลอดจนควบคุมดูแลหน่วยงานจัดจ้างภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

คุ้กกี้

  • เว็บไซต์ของภูฏานเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้