Bhutan Center inner page header image

พูนาคาซอง (Punakha Dzong)

พูนาคา2

พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพและแม่น้ำโม สร้างในปี ค.ศ.1637 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล เคยเป็นเมืองหลวงของภูฏานนานถึง 300 ปี ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบริหารปกครองเขตพูนาคา องค์กรสงฆ์ส่วนกลางจะย้ายมาที่นี่นาน 6 เดือนเต็มในฤดูหนาว เนื่องจากพูนาคาซองอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร ต่ำกว่าเมืองทิมพูที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,400 เมตร จึงมีภูมิอากาศอบอุ่นกว่า พูนาคาซองใช้เวลาสร้าง 1 ปี มีขนาดกว้าง 180 เมตร ยาว 72 เมตร มีหอกลางสูง 6 ชั้น มีการสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำแทนสะพานเดิมที่พังไป พูนาคาซองเกิดเหตุเพลิงไหม้และภัยธรรมชาติหลายครั้ง แต่ก็ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบของซองไม่ว่าจะเป็นเสา ภาพจิตรกรรม พระพุทธรูปดินเหนียว และรูปปั้นท่านซับดรุง มีความงดงามและสะท้อนฝีมือช่างของชาวภูฏานได้เป็นอย่างดี พูนาคาซองยังเป็นสถานที่จัดพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพราะเมืองพูนาคาได้ชื่อว่าเป็นเมืองโรแมนติคของภูฏาน โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ คุณจึงไม่ควรพลาดที่จะเยี่ยมชมเมืองนี้หากได้มาเที่ยวภูฏาน

«

»