Bhutan Center inner page header image

เดินป่า

เดินป่า (Trekking)

หากว่าคุณกำลังมองหาทริปเดินป่าสัก 1 วัน หรือจะเป็นการผจญภัยตลอด 1 เดือน คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นได้ที่ประเทศภูฏาน ภูเขาและทะเลสาปที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ทำให้ดินแดนนี้มีธารน้ำแข็งและพันธุ์พืชมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทริปท่องเที่ยวภูฏานที่ได้เดินป่าเดินเขา เป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์มาก คุณจะได้พบต้นไม้เขียวชอุ่มที่เรียงทอดยาวตามแนวแม่น้ำไปจนถึงหุบเขาน้ำแข็งทางด้านตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย เป็นวิวทิวทัศน์อันโดดเด่นที่ภูฏานภูมิใจนำเสนอนักเดินป่า เส้นทางเดินป่าผ่านหมู่บ้านโบราณหลายแห่งที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านแบบหลายศตวรรษและวิถีแบบดั้งเดิม รวมถึงยังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมภูฏาน ประเพณี การแต่งกาย สถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว

เส้นทางเดินป่าที่แนะนำต่อไปนี้เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดของประเทศภูฏานและเป็นทริปที่บริษัททัวร์ทั่วไปจัดให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีการเดินทางทางน้ำและไกด์ท้องถิ่นมีความเชี่ยวชาญในเส้นทางเหล่านี้เป็นอย่างดี

trek1

 

เส้นทาง Druk Path

ทริปเดินป่า 6 วัน เป็นทริปที่ได้รับความนิยมที่สุดของการเดินป่าภูฏาน คุณจะได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของภูมิประเทศป่าสนเขาเขียวชอุ่ม แนวสันเขาสูง และทะเลสาปตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ขณะเดียวกันก็ได้เข้าชมวัดเก่าแก่ ป้อมปราการ และหมู่บ้านท้องถิ่น เส้นทางเดินป่า Druk Path ค่อนข้างเป็นเส้นทางที่ง่ายในการผจญภัย ระยะทางระหว่างแคมป์ที่พักไม่ไกล ผ่านป่าสน ป่าสนเขาและกุหลาบพันปี ที่ความสูง 2,400 – 4,200 เมตร นักเดินป่าจะได้ไปทะเลสาป Jimiling ที่มีน้ำใสและเป็นบ้านเกิดของเหล่าปลาเทราต์ด้วย สำหรับนักเดินเขา เส้นทางนี้ยังมอบวิวตื่นตาของภูเขากังคาพุนซัม ยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ช่วงเวลาดีที่สุดในการเริ่มเดินป่าเส้นทาง Druk Path อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน หรือ กันยายน-พฤศจิกายน

เส้นทาง Jumolhari

เส้นทางจูโมลฮารี (Jumolhari) จะได้พบเห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน ทิวทัศน์ประเทศภูฏาน ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา จากสันเขาบนระดับความสูง 3,600 เมตร โดยคุณสามารถเก็บภาพยอดเขาจูโมลฮารี และวิวทิวทัศน์กว้างๆ ได้ตลอดทาง และได้เห็นฝูงจามรี สัตว์ท้องถิ่นอื่นๆ และทุ่งหญ้าอีกด้วย เส้นทาง Jumolhari มีความสูงแตกต่างกันตั้งแต่ 2,500 เมตร จนถึง เกือบ 5,000 เมตร ระยะทางยาวกว่า เส้นทาง Jumolhari Loop (เส้นทางเดินเขาของภูฏานที่ได้รับความนิยมที่สุด) จุดเด่นของเส้นทางนี้คือวิวของภูเขาจูโมลฮารีอันน่าตื่นตาเมื่อมองจากแคมป์ที่พักจูโมลฮารี Jangothang ส่วนเส้นทางเดินเขา Jumolhari Loop เป็นเส้นทางเดินเขาที่มีระยะทางสั้นที่สุดของเส้นทางชมยอดเขาจูโมลฮารี หากนักท่องเที่ยวไม่ต้องการเดินขึ้นไปในที่ระดับความสูงที่สุด สามารถเลือกเส้นทาง Jumolhari Loop อีกแบบหนึ่งที่เดินกลับลงมาจากแคมป์ Jangothang ซึ่งยังคงได้สัมผัสทิวทัศน์น่าประทับใจของยอดเขาได้เช่นกัน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว คือ เมษายนถึงมิถุนายน และ กันยายนถึงพฤศจิกายน

เส้นทาง Jomolhari Laya Gasa

ลาย่า (Laya) เป็นเส้นทางที่ท้าทายและน่าประทับใจที่สุดของภูฏาน การเดินป่าเส้นทางนี้จะได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา รูปแบบการตั้งแคมป์ที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง

เส้นทางลายา-กาซา เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินป่าวิวสวยที่สุดของภูฏาน ทิวทัศน์ของภูมิประเทศที่ยังคงสวยงามบริสุทธิ์จะทำให้คุณตื่นตา ในการเดินทาง 217 กิโลเมตร เป็นเวลา 14 วัน เริ่มต้นที่ดรุกเยล เมืองพาโร นำคุณผ่านทุ่งหญ้าเทือกเขา ป่าทึบเขตร้อน ก่อนจะไปสิ้นสุดปลายทางที่หมู่บ้านดัมจิ เมืองทาชิตัง

5 วันแรกของทริปนี้จะไปตามเส้นทางเดินป่าจูโมลฮารี1 ผ่านอุทยานแห่งชาติจิกมี ซิงเย ซึ่งจะได้ชมวิวภูเขาจูโมลฮารี ภูเขาจิชูเดรค และภูเขาเชอริมกัง วันที่ 6 จึงเดินทางแยกออกจากเส้นทางจูโมลฮารี1 ออกจากเขตลิงซีไปยังแคมป์ที่พักเชบิซา ที่นั่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ และมีน้ำตกใสสะอาด ระหว่างทางคุณจะได้พบสัตว์ท้องถิ่นอย่างแกะภูเขา (Blue Sheep) และตัวทาคิน สัตว์ประจำชาติภูฏาน เดินทางผ่านหมู่บ้านกลางภูเขาของชาวลายา (Layaps) ชาวท้องถิ่นภูฏานที่มีวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอยู่ซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างออกไป และยังมีบ่อน้ำร้อนที่มีชื่อเสียงให้คุณได้ผ่อนคลายและมั่นใจได้ว่าจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นมากทีเดียว

เส้นทางลายา-กาซา ถือว่าเป็นเส้นทางเดินป่าที่ลำบากมากกว่าเส้นทางอื่นๆ ของภูฏาน ด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเลและการเดินเขาที่สูงชันตลอดเส้นทาง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางที่ท้าทายนี้คือช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน และ กลางเดือนกันยายน-กลางเดือนพฤศจิกายน โดยเวลาที่ดีที่สุดนั้น คือ เดือนเมษายน

trek4

trek2

เส้นทาง Snowman

เส้นทางเดินเขา Snowman ขยายมาจากเส้นทางลายา-กาซาซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงาม ออกเดินทางจากเมืองลายาสู่หิมาลัย เทือกเขาสูงของประเทศภูฏาน เส้นทางนี้เหมาะสำหรับนักเดินเขาที่มีความแข็งแรงและอดทน โดยนำคุณไปยังเขตลูนานา กังคาพุนซัม และเขตบุมตังที่อยู่ไกลออกไป หรือเดินเขาลงสู่เขตเซพู เมืองตรองซ่า ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่คุณเลือก เส้นทางเดินป่า Snowman เป็นทางไปสู่พื้นที่ที่อยู่ไกลและสูงมาก

นักเดินเขาต้องพักแคมป์ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 5,000 เมตร มากกว่า 1 คืน และอุณหภูมิที่นั่นขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ บางครั้งอาจจะมีหิมะตกที่แคมป์ด้วย

Lonely Planet กล่าวถึงเส้นทางเดินเขา Snowman ว่าเป็นหนึ่งเส้นทางที่ยากที่สุดของโลก ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินเขาเส้นทาง Snowman คือ ฤดูร้อน ซึ่งไม่เหมือนหลายๆ เส้นทางอื่นที่อยู่ในพื้นที่สูงของภูฏาน หลายกลุ่มนักเดินเขาที่พยายามในการเดินเขาเส้นทางนี้แต่ไม่สำเร็จ เพราะปัญหาเกี่ยวกับความสูงและหิมะที่ทำให้ไม่สามารถเดินผ่านไปได้ อย่างไรก็ตามนักเดินเขาที่ได้มาสัมผัสเส้นทางนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความสวยงามอันน่าประทับใจที่ได้สัมผัสจาก Snowman Trek เป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ในเส้นทาง Snowman คุณสามารถแช่บ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดของหิมาลัยได้ 1-2 วันด้วย

เส้นทางเดินเขา Snowman ใช้เวลา 25 วัน ความสูงที่สุดอยู่ที่ 5,320 เมตรจากระดับน้ำทะเล แคมป์ที่พักที่สูงที่สุดอยู่ที่ 5,120 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพเส้นทางการเดินเขาอยู่ในระดับที่หนัก ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ กลางเดือนมิถุนายน ถึง กลางเดือนตุลาคม เริ่มต้นเดินทางจากหมู่บ้าน Gunitsawa หุบเขาพาโร ไปสิ้นสุดที่หมู่บ้าน Duer เมืองบุมตัง

trek5

เส้นทาง Dagala Thousand Lake

ทะเลสาบดากาล่า (Dagala) เมืองทิมพู มีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมาก เส้นทางเดินค่อนข้างลาดชัน แต่อย่างไรก็ตาม ทะเลสาบดากาล่า (Dagala) ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สวยงามที่สุดสำหรับการเดินเขาในประเทศภูฏาน โดยเส้นทางนี้จะให้คุณได้เก็บภาพจากมุมสูงได้มากมายเลยทีเดียว การเดินทาง 6 วันของเส้นทางนี้นำคุณไปสู่ทะเลสาบที่มีน้ำเป็นประกายใสบริสุทธิ์ คุณจะตื่นตาตื่นใจราวกับถูกสะกดด้วยทิวทัศน์แนวเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นยอดเขาเอเวอเรสท์, จูโมลฮารี, มาซังกัง, จิชูเดรค, กังเชตา และอีกหลายๆ ยอดเขา

ในทริปเดินเขาเส้นทางนี้ คุณจะมีเวลาตลอดหนึ่งวันสำหรับชมทะเลสาบที่สวยงามราวภาพวาด ทำกิจกรรมตกปลา และพักผ่อนหย่อนใจ ในเส้นทางกลับจากทะเลสาบ คุณจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวภูฏานหลากหลาย สัมผัสวัฒนธรรมชีวิตชาวบ้านภูฏาน

แม้เส้นทางนี้จะต้องใช้ความพยายามและยากลำบากสักหน่อย แต่คุ้มค่าทีเดียว เพราะความสวยงามของภูมิประเทศและความสงบของธรรมชาติที่ทำให้คุณเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินเขาเส้นทาง Dagala Thousand Lake คือ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน หรือ กันยายน-ตุลาคม

เส้นทาง Gangtey

การเดินป่าท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของหุบเขาผอบจิกะ หนึ่งในหุบเขาธารน้ำแข็งของภูฏาน เป็นแนวเขาทอดยาวทางฝั่งตะวันออกของป้อมวังดีโพดรัง เป็นวิวที่คุณจะได้พบหลังจากข้ามผ่านพระอารามกังเต ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 หมู่บ้านผอบจิกะเรียงทอดยาวไปหลายกิโลเมตรจากอารามจนถึงด้านล่างหุบเขา ที่แห่งนี้เงียบสงบ มีพื้นที่ราบลุ่ม หมู่นกกระเรียนคอดำจึงอพยพจากที่ราบสูงทิเบตมาใช้ที่นี่เป็นถิ่นอาศัยในช่วงฤดูหนาว คุณจะได้เยี่ยมชมหมู่บ้านโกโกนา (Gogona) และ โคโตคะ (Khotokha) ผ่านทุ่งหญ้าสวยงาม ป่าสน ชมดอกแม็คโนเลียและดอกกุหลาบป่าที่บานสะพรั่งในเดือนเมษายน

Gangtey Trek เป็นเส้นทางระยะสั้น เดินค่อนข้างง่าย ผ่านหมู่บ้านสวยงามและอารามหลายแห่งตลอดเส้นทาง มีเส้นทางคดเคี้ยวบ้างผ่านป่าสน ป่าไผ่ ดอกแมกโนเลีย กุหลาบพันปีและลำธาร มีน้ำใสเย็นไหลมาจากภูเขา เส้นทางนี้เป็นตัวเลือกยอดเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่คุ้นเคยการเดินป่าตามภูเขามาแล้ว คุณจะได้ชมทิวทัศน์ของป่าไม้ภูฏานที่เรียงรายลงมาอย่างสวยงาม โดยเริ่มต้นการเดินทางบริเวณใกล้ๆ กับหมู่บ้านใน Tabiting

ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวเส้นทางนี้ สามารถเดินเขาได้ทั้งปีแม้กระทั่งในฤดูหนาว แต่ยกเว้นเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ เดือนเมษายน ต้นเดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน

trek3

เส้นทาง Punakha Winter

เส้นทาง Trekking ที่มีระยะทางสั้นและเดินง่ายตลอดเส้นทางของเมืองพูนาคาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน ความสูงของเส้นทางนี้อยู่ที่แนวภูเขาเกือบหนึ่งพันเมตรเหนือระดับน้ำทะเล แต่โดยมากแล้ว ความลาดชันของเส้นทางจะค่อยๆ เพิ่มทีละนิด จึงไม่เหมาะกับนักเดินเขาที่ชอบเส้นทางยากๆ ท้าทาย เส้นทางนี้จะไปตามเส้นทางเก่าแก่จากเมืองทิมพูไปเมืองพูนาคา ผ่านหมู่บ้านหลายแห่ง ผ่านป่าไม้และทุ่งนาข้าว คุณจะได้พบกับวิวสวยที่วัด Phajoding และผ่านจุดชมวิว Sinchula แคมป์ที่พักตั้งอยู่ใกล้สถูป Ningpo สถูปเก่าแก่ระลึกถึงนักบุญสำคัญของภูฏาน เทวาวิปลาศ ดรุกปา คินเลย์

เริ่มต้นโดยการขับรถขึ้นไปเหนือหุบเขา ทางไปพระราชวัง Dechencholing มุ่งไปตามแม่น้ำทิมพู ข้ามสะพานที่อยู่ด้านหลังค่ายทหารซึ่งอยู่ด้านหน้าอารามที่สวยงาม ไปตามถนนที่อยู่เหนือหุบเขา Chamina การเดินเขาเริ่มต้นที่นี่ จากจุดนี้ ถ้าอากาศแจ่มใส คุณจะมองเห็นวัด Phajoding ที่ตั้งอยู่เหนือเมืองทิมพู เมื่อเดินไปได้ 2 กิโลเมตร คุณจะได้เห็นหมู่บ้าน Thinleygang วัดTalo และถนนทางหลวงที่มุ่งสู่เมืองพูนาคา การเริ่มต้นเดินจากจุดนี้มีความเหมาะสม ไม่ยากหรือง่ายเกินไปในการเดินลงเขาจนถึงแคมป์ที่พัก

เนื่องจากความสูงที่ไม่มากและอากาศอบอุ่นของพื้นที่ จึงสามารถจัดทริปเดินเขาเส้นทาง Punakha Winter ได้ในฤดูหนาว แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และกันยายน-พฤศจิกายน

 

ขอบคุณรูปภาพ: bhutantraveladventures, flyingbirdtours, holidaysgenius, servirglobal, tourism.gov.bt

»